Vissza a munkaerőpiacra

Európai Uniós támogatásnak köszönhetően közel fél milliárd forintot fordíthatunk városunk munkaerő piaci helyzetének feltárására, javítására valamint az érintett lakosság elhelyezkedési lehetőségeinek növelésére. Ennek elősegítésére alakult meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Paktumirodája is.

Mi az a Paktumiroda?

A város Paktumirodája a Bajza utca 2. szám alatt található. Jelenleg is működik, legfőbb feladata, hogy kapcsolatot tartson a munkaerő piaci kereslet és kínálat között, tájékoztatást adjon mindkét oldalnak az őket érintő lehetőségekről és támogatásokról. Hosszú távú célja, hogy megkerülhetetlen szerepet töltsön be a munka világában boldogulni vágyók számára és naprakész információkkal rendelkezzen a betöltetlen, nagykanizsai munkalehetőségekről.

Miért jó ez a projekt nekünk, Kanizsaiaknak?

A Kanizsai foglalkoztatási paktum lehetőséget teremt arra, hogy segítse az elsődleges munkaerő piacra való visszahelyezkedést akár képzések elvégzésével, bértámogatással vagy különféle munkaerő piaci és mentorálási szolgáltatásokkal. Egészen egyszerűen segít megkönnyíteni a munkakeresést és elhelyezkedést.

Kiket érinthet?

A programba azok a nagykanizsai polgárok vonhatók be, akik az alábbi csoport valamelyikébe tartoznak:

  • alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
  • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
  • 50 év felettiek
  • GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
  • megváltozott munkaképességű személyek
  • roma nemzetiséghez tartozó személyek
  • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők
  • inaktívak

Munkavállalóként konkrétan milyen lehetőségek vannak?

A fenti célcsoport valamelyikébe tartozó személynek lehetősége van a Képzési jegyzékben meghatározott képzést ingyenesen elvégezni. Egy új vagy második szakma megszerzése további elhelyezkedési lehetőséget képes megnyitni a munkavállaló előtt.

Munkaadóként mit érdemes tudni?

A vállalkozások számára is nyújt különféle támogatási lehetőséget a projekt. Ennek lényege, hogy bértámogatásban részesül az a vállalkozás, aki a fent meghatározott célcsoportba tartozó személyek közül alkalmaz valakit. Ez egyrészt jó a munkaadónak, hiszen anyagi terheket vesz le a válláról és jó a munkavállalónak is, mert minden esélye megvan a hosszabb távú munkavállalásra.

A bérköltség támogatás 90 napos valamint 8+4 hónapos konstrukcióban igényelhető.

Ezen túlmenően?

Fontos eleme a projektnek az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, ehhez is társul támogatás, amely legfeljebb 6 hónapig adható. A vállalkozóvá válást elősegítésére foglalkoztatási rendezvények valósulnak meg a projekt időtartama alatt. A rendezvény keretein belül helyi, önfoglalkoztató termelők kerülnek bemutatásra a célközönségnek. Megismerhetik, pontosan mivel foglalkoznak, hogyan lettek vállalkozók, milyen célokat érhetnek el a választott tevékenységükkel, milyen veszélyek jelenhetnek meg, hogy a kockázatokat is fel lehessen mérniük. Ezek a rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy meghozzák a kedvet másoknak arra, hogy vállalkozói babérokra törjenek.

Ezzel egyidejűleg elkészül a helyi termelők és mesterek online adatbázisa, ahol rá lehet keresni arra, hogy városunkon belül kik és milyen helyi termékeket kínálnak a lakosság számára.

Hova kell fordulni, ha valamelyik bértámogatási lehetőség megtetszett?

Részletes információért az illetékes Járási Hivatal támogatással foglalkozó kollégáihoz célszerű fordulni. Nagykanizsai lakos esetén célszerű személyesen felkeresni a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát. (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.)