Fókuszban a helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése

Az „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” című projekt közvetett célja a kis- és közép vállalkozások versenyképességének növelése, közvetetten pedig a foglalkoztatottak arányának növekedése. A projekt megvalósításával a helyi kis– és középvállalkozói réteg egyre jobban megerősödik, javítja piaci pozícióit, valamint olyan befektetéseket valósít meg, amely a vállalkozások egyéni érdekein kívül az itt élőket és a kapcsolatban álló más vállalkozásokat is szolgálja - új munkahelyek létesítése, a foglalkoztatottak jó színvonalú bérezése. A vállalkozói inkubáció célkitűzése, hogy a kezdő mikro- és kisvállalkozásokat, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő mikro-, kis- és középvállalkozásokat a maga eszközrendszerével az induló, vagy átmeneti szakaszban segítse.

Az új inkubációs ökoszisztéma esetén a betelepülő vállalkozások kiválasztásánál cél az innovatív, tehát valamely újítás, találmány piaci mértékekben való megvalósításán fáradozó vállalkozásokkal történő együttműködés.

Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúra fejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A projekt hosszú távú, stratégiai célja a régió és a térség kis- és középvállalkozói rétegének megerősítése, hálózatosodásuk elősegítése, és így Nagykanizsa és térsége gazdaságának fejlesztése.

Az inkubátorház létrehozásával olyan üzleti infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely működési teret biztosít a kezdő illetve növekedési fázisban lévő kis- és középvállalkozásoknak:

 • a kedvező működési költségeken és szolgáltatási díjakon keresztül lehetőséget ad a felszabaduló források más irányú hasznosítására
 • a továbbfejlődéshez szükséges szakmai tanácsokat, szolgáltatásokat nyújt
 • a vállalkozások egymással együttműködve, egymásra építve szinergikus hálózatot alkothatnak még nagyobb hozzáadott értéket teremtve ezáltal
 • ösztönzi a kapcsolatok kialakítását az egyetemek, és K+F intézmények között
 • az egyetemekről vagy kutatóintézetekből kiváló vállalkozásoknak adhat otthont

A projekt közvetlen eredménye:

 • 1179,57 m2 beépített alapterületű ipari csarnok beruházás
 • vállalkozások működését elősegítő szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint immateriális eszközök beszerzése
 • fejlesztett ingatlan közművesítése
 • szükséges parkolók és közlekedési felületek kialakítása

A projekt várható közvetlen és közvetett gazdasági hatásai:

 • a beruházással egy korszerű, alacsony fenntartási költségű ipari csarnoképület kerül kialakításra, amely kedvező bérleti díjak mellett komplex szolgáltatásnyújtással a betelepülők számára inkubációs szolgáltatást nyújt
 • a projekt eredményeként jelentősen csökkenthető az innovatív kezdő vállalkozások bukási aránya, gyorsítható növekedésük, stabilizálódásuk
 • az inkubációban résztvevő vállalkozások egymás mellett, egymásra, egymás termékére, szolgáltatásaira építve szoros szimbiózist alakíthatnak ki, ami tovább fokozza a megerősödésüket
 • a kedvező adminisztrációs szolgáltatásokat és a közös infrastruktúrából adódó előnyöket kiaknázva lehetővé teszi a költséghatékonyabb működést és esetleg a magasabban kvalifikált munkaerő alkalmazásának lehetőségét
 • a projekt munkahelyeket teremt
 • a projekt elősegíti a gazdasági fejlődési lehetőséget, elősegítve így a régió északi és déli területei közötti fejlettségbeli különbségek mérséklődését
 • Nagykanizsa kis- és középvállalkozói rétegének megerősítése, hálózatosodásuk elősegítése és így a gazdaság fejlesztése.