Újabb siker a Mura Programban

Közel félmilliárd forintos pályázati támogatásban részesült a Bázakerettye Község Önkormányzata által vezetett, összesen 34 települést magába foglaló konzorcium.

A megvalósítás során képzési lehetőséget biztosítanak az egészségügyi alapellátásban, a védőnői szolgálatban, a családsegítésben, az óvodai ellátásban, a közművelődésben foglalkoztatottak részére, így a térség lakosai magasabb minőségű közszolgáltatásokhoz férhetnek majd hozzá.

A projekt a hátrányos helyzetű családokból származó tanulók képzési, készségfejlesztési, nyelvtanulási és továbbtanulási lehetőségeit is segíti négy éven át. Számos iskolán kívüli készségfejlesztési programot hajtanak majd végre, nemcsak a gyermekek, de a szülők bevonásával is. Emellett az óvodás korú gyermekek szülei számára évente két alkalommal mentorálási programokat szerveznek.

A szünidő hasznos eltöltéséhez ingyenes zenei-, néptánc- és öko-tudatosságra nevelő nappali táborokat kínál a program. A nemzetiségiek lakta települések tanulói számára ugyancsak nyári nappali horvát nyelvi táborok valósulnak meg. A táborok biztonságos elérhetőségéhez közösségi közlekedést biztosít a pályázat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, összesen 499.999.995 Ft támogatásból.