Programok sokasága Ligetvárosban

2017. decemberében a Ligetvárosi projekt fejlesztési időszaka lezárult, a szakmai közreműködők a megvalósítási szakaszba léphetnek.

Az iskolai felzárkóztatást segítő kiegészítő programok már a 2017. szeptemberi iskolakezdéssel egyidejűleg elindultak a Ligetvárosban található, erre a célra kijelölt Közösségi Térben, ahol a különböző klubok is kétheti rendszerességgel várják az akcióterület lakosságát.

2018. januártól elindult a játszóház, ahol kéthetente, játékos formában elsősorban kisgyermekek képességfejlesztése történik, amelyek játékokon keresztül elősegítik az óvoda és iskola közötti nehézségek áthidalását. Célja továbbá, hogy a kommunikációt és együttműködő képességet, empátiát fejlessze, amely nélkülözhetetlen az iskolai felzárkózás és sikeresség érdekében.

Szintén január elejétől elindult a szociális munka, 6 fő szociális munkás látja el az egyéni fejlesztést az akcióterületen. Ennek célja, hogy egyéni igények, szükségletek felmérése alapján kerüljenek rögzítésre a célcsoporttagok konkrét fejlesztendő készségei, képességei.

A további klubok (női varró klub, kaláka férfi klub), foglalkozások és rendezvények várhatóan a tavasz végén szintén elindulnak az akcióterületen.