Felzárkózásban...

234 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatás teszi lehetővé, hogy városunk elmaradott részén olyan beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek hozzájárulnak az ott élő lakosság élethelyzetének javításához.

Miért jó ez a nekünk, Kanizsaiaknak?

Mert emberek vagyunk és embertársaink sorsa nem érdektelen számunkra.

Mert egy városról alkotott véleményt nem csupán a fejlesztések volumene, hanem a benne élő lakók hozzáállása is meghatározza.

Mert a szociálisan hátrányos helyzetű lakosságnak is meg kell adni az esélyt a jobb életkörülmények teremtésére.

Mert fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is eséllyel induljanak neki az életben való boldogulásnak.

Mi fog történni Ligetvárosban?

A projekt fókuszában az itt élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása áll. Komplex tevékenységek által kívánjuk javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre, amelyet az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával illetve a folyamatos szociális munka keretében valósítunk meg.

Ki dönti el, hogy mik legyenek a tevékenységek?

Az akcióterület lakosságának nagy részére kiterjedő személyes, kérdőíves felmérés történt, amely alapján körvonalazódik azoknak a szolgáltatásoknak, rendezvényeknek a köre, amelyekre az akcióterülten szükség van.

Konkrétabban?

Fontos elem a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, amelyek hónapok óta zajlanak az akcióterülten. E mellett számos klubfoglalkozás indult útjára, amelyek a kézügyesség, a manuális képességek, kreativitás és alkotókedv fejlesztésére és fenntartására irányulnak.

Cél továbbá, hogy a kommunikációt és együttműködő képességet, empátiát fejlesszük, amely nélkülözhetetlen az iskolai felzárkózás és sikeresség érdekében.

Felnőtt lakosságot érintő programok is várhatóak az akcióterületen?

Az igényfelmérésből egyértelműen kiderült, hogy Ligetváros lakossága nyitott, érdeklődő és számos témában szeretne ismeretekhez jutni. A teljesség igénye nélkül: egészségügyi (prevenciós, mentálhigiénés) programok, a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése, jogi, adósságkezelési tanácsadás, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, családi napok, sportprogramok mind szerepelnek a megvalósítandó tervek között.

Ezen túlmenően?

Hangsúlyos elem a projektben a foglalkoztatás elősegítése, amely tevékenységet munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programokkal valósítunk meg. Az érintett lakosság meghatározott része egyéni fejlesztésben részül, amelyhez alapkompetenciák fejlesztése, általános iskolai vagy annál magasabb, OKJ-s végzettség megszerzése is párosulhat.