COHERENT-A Circle Of youth for tHe EuRope wE want

Nagykanizsa partnerként vesz rész a COHERENT nemzetközi Erasmus+ projektben, melynek célja, hogy hozzájáruljon az EU fiatalokat célzó stratégiájának megvalósításához.

Célkitűzései között szerepel a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítése, a határokon átnyúló mobilitás előmozdítása és a fiatalok együttműködésének fokozása az ifjúsági kapacitásépítés terén, projekt tevékenységeken keresztül.

A projekt fő célcsoportja a 15-24 éves fiatalok, valamit az őket támogató oktatók és mentorok köre. Azok a fiatalok, civil szervezetek, oktatási szereplők és döntéshozók, akik aktív résztvevők kívánnak lenni a fiatalok társadalmi szerepének erősítésében.

A projekttevékenységek 7 különböző munkacsomagon keresztül valósulnak meg. Ebből 5 a tartalomfejlesztésre, a többi pedig a projektmenedzsmentre és az információk terjesztésére fog összpontosítani.

A projektben 13 partnerintézmény vesz részt 9 Európai Uniós országból és egy EU-n kívüli országból.

A projekt rövid és hosszú távú hatással lesz a fiatalokra, a civil szervezetekre és más non-profit szervezetekre, valamint az általános társadalmi-gazdasági környezetre.

További információk a projektről: https://coherent-project.eu/hu/home-magyar/