Új utakon...

Még az idei évben valódi sétálóutcává válik az Ady utca korábban lezárt szakasza.

Ahogy, arról már korábban olvashattunk, Magyarország kormánya közel 2 milliárd Ft forrást biztosít Nagykanizsa számára a leromlott állapotú utak és járdák, továbbá, ahol szükséges, a burkolat alatt található közművek megújítására, rekonstrukciójára Cseresnyés Péter, városunk országgyűlési képviselője munkájának és közbenjárásának köszönhetően.  A Területi Infrastrukturális Fejlesztések keretein belül városunk kapta az egyik legmagasabb támogatást az országban, így a tervezési időszakot, továbbá az engedélyezéseket követően áprilistól elindulhatnak a munkálatok.

Miért is fontos és nagyszerű dolog ez?

Mert egy Nagykanizsa méretű város a költségvetéséből évente mindösszesen 100 millió Ft-ot tud az utak, járdák, közművek megújítására, javítására fordítani. Így városunk a kormányzati támogatásnak köszönhetően 20 évnyi fejlesztést tud megvalósítani 2018-ban. Mindemellett, tovább szépülhet a belváros is, hisz a támogatásnak köszönhetően a korábban lezárt Ady utca első szakasza is valódi sétálóutcává válik. Új burkolattal, megújuló közművezetékekkel a burkolat alatt, új utcabútorokkal, szoborral, dizájnelemekkel. Tovább erősítve a Kanizsaiak büszkeségét.

Pontosan, hol és milyen felújításra kell számítani?

Alkotmány utcai gyalogátkelőhely építése (Kalász u. környezetében): új kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése az általános iskolához vezető gyalogos útvonalon, a Kalász utca környezetében, közvilágítással.

Alkotmány utcai járda felújítása (Kalász utcától a Förhénci bejáróig II. ütem): leromlott állapotú járdaburkolat felújítása (a 2016-os fejlesztés II. üteme, Alkotmány u. 2.-20. között).

Hunyadi utca út- és járdafelújítás, közmű-rekonstrukció: leromlott állapotú út- és járdaburkolat felújítása, az út alatt húzódó közművezetékek rekonstrukciója (vízvezeték).

Pivári utca út- és járdafelújítás, közmű-rekonstrukció: leromlott állapotú út- és járdaburkolat felújítása, az út alatt húzódó közművezetékek rekon-strukciója (vízvezeték, szennyvíz).

Platán sor útfelújítás, közmű-rekonstrukció és Platán sor déli oldali járdafelújítás: leromlott állapotú út- és járdaburkolat felújítása, az út alatt húzódó közművezetékek rekonstrukciója, (vízvezeték) a társasházakhoz vezető hiányzó járdakapcsolatok kiépítése.

Babóchay utca út és járdafelújítás: leromlott állapotú út- és járdaburkolat felújítása, az út alatt húzódó közművezetékek rekonstrukciója.

Szigeti utca útfelújítás: leromlott állapotú út- és járdaburkolat felújítása, az út alatt húzódó közművezetékek rekonstrukciója (vízvezeték).

Bajcsai utca járdafelújítás: leromlott állapotú járdaburkolat felújítása a Bajcsy-Zsilinszky és Pápai utcák közötti szakaszon.

Ipari Park, Vámház utca melletti járda építése: hiányzó járdaszakasz kiépítése a nagy forgalmú ipari út mellett.

Balatoni úti gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése: meglévő gyalogátkelőhely rosszul működő megvilágításának korszerűsítése 4 helyen.

Ráckerti gyalogjárda felújítása: leromlott állapotú járdaburkolat felújítása a Felsőtemető és Varasdi utcák között vezető Árvácska sétányon.

Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára: hiányzó útszakasz kiépítése a szükséges csapadékvíz elvezetéssel, közműkiváltásokkal, közvilágítás bővítéssel, az út melletti parkolók kialakításával.