ENERGIAKÖZÖSSÉGEK

Az energiagazdálkodás újszerű lehetőségeivel ismerkedhettek meg a Vilawatt projektben résztvevők

A Vilawatt projekt, a spanyol Viladecans város UIA nyertes projektje. Célja olyan energiaközösségi modellek kidolgozása, melyek összehangolják a helyi közösségek (intézmények, vállalatok, lakosság) energiafelhasználását és megújulóenergia-előállítását, valamint energiatakarékossági, energiahatékonyságra irányuló fejlesztéseit. Viladecans modellje valójában egy több pilléren alapuló helyi energiaközösség, a közösségi energia-termelésben és -felhasználásban rejlő lehetőségek jó példája.
 
A projekt több európai város, így többek közt Nagykanizsa MJV Önkormányzatának is lehetőséget biztosított arra, hogy a közösségi energiatermelés és felhasználásra való törekvés egyes nemzetközi jó gyakorlatait megismerje, lehetőség szerint átvegye, a későbbiekben hazai környezetben alkalmazza. A 2021. márciusában indult projekt másfél éves kifutása alatt a projektpartneri feladatokat koordináló Nagykanizsa Városfejlesztő Kft. számos egyéb feladat mellett 10 alkalommal szervezett helyi találkozókat. A munkamegbeszéléseken lehetőség nyílt az energiaközösségek működésének, napjainkban formálódó jogszabályi hátterének megismerésére, hazai, illetve nemzetközi jó gyakorlatokba való betekintésre.
 
 
A műhelytalálkozók további fontos célja volt egy helyi energiaközösség későbbi lehetséges tagjainak felkutatása, tevékenységük megszervezése. A projekthez kapcsolódó eseményeken a vállalati, a civil szféra, számos intézmény és a Pannon Egyetem is képviseltette magát. A találkozók tapasztalatainak felhasználásával a nagykanizsai energiaközösség üzleti modelljének kidolgozását az MVM Optimum Zrt. végezte. A későbbiekben egy energiaközösségben résztvevők számára lehetőség nyílhat olyan köz- és magánszféra közötti partneri együttműködésekben, közösségi fejlesztésekben részt venni, amelyek lehetőséget biztosítanak az energiaköltségek és a széndioxid-kibocsátás csökkentésére.
 
A Vilawatt-UTM az európai URBACT program része, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. #vilawattUTM #energy