Közmű fejlesztések

Számtalan közműfejlesztés történt városunkban az elmúlt 8 év alatt. Ezek listáját ebben a menüpontban találja. Ha vizuális típus, akkor javasoljuk, hogy kattintson a fejlesztési térképre és a kurzort a pöttyre állítva szintén értesülhet a fejlesztések tartalmáról és azok költségvonzatáról.

Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés

Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékének cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja.. Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékének cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja.

85.750.000 Ft

Postakert és Toldi utcák között ivóvíz vezeték építés

Postakert és Toldi utcák között ivóvíz vezeték építés. 68 fm D 90 KPE ivóvíz vezeték építésével a Madách u. 5. szám alatti ingatlanon húzódó közüzemi ivóvíz vezeték kiváltása szükséges, mivel a vízvezeték műszaki állapota nem megfelelő, és lakóépülettől mért szükséges védőtávolsága nem biztosított.

3.084.000 Ft

Nagykanizsa, Arany J. u. 1093/1 hrsz-ú ingatlan víziközmű ellátása

Nagykanizsa, Arany J. u. 1093/1 hrsz-ú ingatlan víziközmű ellátása. 3,5 fm D25 KPE ivóvíz bekötés és 40 fm NA 150 KG-PVC szennyvízbekötés építés.

1.383.000 Ft

Honvéd u. (Petőfi u. - Postakert u. közötti szakasz északi ág) ivóvíz vezeték rekonstrukció

Nk. Honvéd u. (Petőfi u. - Postakert u. közötti szakasz északi ág) ivóvíz vezeték rekonstrukció. 170 fm D110 KPE ivóvíz vezeték építés szerevényeivel, 10 db bekötés csere, tűzcsapcserék, csomópont rekonstrukciók, sávos úthelyreállítás.

6.858.000 Ft

Tűzcsap pótlások

Tűzcsap pótlások.

6.350.000 Ft