Urban Agenda for the EU

Nagykanizsa 2019-ben csatlakozott az osztrák elnökség alá tartozó Kultúra és Kulturális örökség partnerségéhez, mely többek között foglalkozik az urbanizációval, a dzsentrifikációval, az örökségvédelemmel, a környezetvédelemmel, a növekvő mobilitással vagy éppen az adott régió növekvő turizmusával.

Az EU Városfejlesztési Menetrendje az Európai Unió tagállamai által 2016. májusában elfogadott Amszterdami Paktum a Bizottsággal szoros együttműködésben készült. A partnerség azon dolgozik, hogy hogyan lehetne a legjobban támogatni a helyi érdekeket, értékeket.  

Az uniós városfejlesztési menetrend létrehozása egy olyan fontos lépés volt, mellyel a városok nagyobb szerepe kaptak az uniós és tagállami szakpolitikák alakításában. Az Európai Unió Tanácsa 2016. júniusában megerősítette az uniós városfejlesztési menetrend fontosságát, valamint felkérte az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat, hogy vegyenek részt annak végrehajtásában.

A tizennégy partnerség 2016. májusa és 2018. novembere között, négy szakaszban jött létre (négy-négy a holland, a szlovák, illetve a máltai elnökség alatt, kettő pedig az osztrák elnökség alatt). A résztvevő tagállamokat és városokat a városfejlesztési ügyekkel foglalkozó főigazgatói csoport választotta ki. Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelölését az URBACT területi együttműködési program támogatta.

A partnerségek rendkívül kiterjedt hálózatokat alkotnak: tagállamok, városok, a Bizottság 13 főigazgatósága, városok két szövetsége (Eurocities és az Európai Települések és Régiók Tanácsa), az Európai Beruházási Bank és különféle érdekelt felei, így szövetségek, nem kormányzati szervezetek, kutató- és oktatási intézmények, valamint üzleti érdekképviseleti szervezetek alkotják őket. Mindegyik partnerségnek olyan cselekvési tervet kell kidolgoznia, amely a minőségi jogalkotással, a finanszírozás fejlesztésével és az ismeretek bővítésével kapcsolatos konkrét javaslatokat fogalmaz meg az adott partnerség témakörére vonatkozóan. A cselekvési tervet az adott uniós elnökség alatt az EP is véleményezi.

A partnerségről részletes információ a https://ec.europa.eu/futurium/en/culturecultural-heritage/culturecultural-heritage-partnership-composition oldalon olvasható.

Az elkészült cselekvési terv elérhető a https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/master_final_action_plan_culture_cultural_heritage.pdf címen.