Turizmus, versenyképesen…

Interreg Europe Program keretében megvalósuló program fókuszában a „RuralGrowth- a vidéki turizmus szektor kis- és középvállalkozásainak versenyképességének növelése” áll, amely Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vezető Partnerségével megvalósul meg több, mint 120 millió forintból.

Miért jó ez nekünk, Kanizsaiaknak?

Nagykanizsa és a várost alkotó tágabb térség fejlesztésének egyik legfontosabb kihívása a helyi gazdaság fejlesztése, a helyben maradást, boldogulást erősítő foglalkoztatási lehetőségek megteremtése. A város-térséget alkotó aprófalvak kulturális és természeti környezete (élő kulturális hagyományok, bor és gasztronómia, az aktív turizmus számos formája) ugyanakkor megnyitja a lehetőséget az ú.n. „slow tourism”, azaz a természetes környezetre, természeti értékekre építő zöldturizmus és a korszerű értelemben vett vidéki turizmus számára.

Ezen túlmenően?

Mivel Nagykanizsa hosszú távú fejlesztési programja számol a helyi turizmusra építő gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, célszerű mindazokat a közvetlen EU-s forrásokat is kihasználni, amelyek ezen tematikus területhez nemzetközi tapasztalatok megismerését és felhasználását segítik, mint például az Interreg Europe Program.

A 2014-2020-as Program egyik prioritása kifejezetten a természeti és kulturális értékek hasznosítását, egy másik, Nagykanizsa szempontjából még inkább releváns prioritása pedig a helyi kis- és középvállalatok fejlődési/fejlesztési lehetőségeit meghatározó feltételek javítását tűzte ki céljául. A Nagykanizsa által meghatározott célok tehát mindkét prioritáshoz jól illeszkednek.

Mit várhatunk a projekttől?

 • A „vidéki turizmus” versenyképes fejlesztéséhez szükséges nemzetközi tapasztalatok megszerzését, (benchmark a jelenlegi EU-s trendekkel kapcsolatban, a rendelkezésre álló legújabb európai tudás a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban, működtetési modellek stb.) és adaptálását,
 • a helyi szereplők (KKV-k, turisztikai szervezetek) felkészítését,
 • konkrét fejlesztési projektek megalapozását.

Kik a partnerek?

 • Hollandia - Drenthe Tartomány
 • Finnország - Savonlinna Üzleti Szolgáltatások Kft.
 • Olaszország- Delta 2000 Kft.
 • Spanyolország - Medina del Campo Önkormányzata
 • Románia - Hargita Megye Tanácsa
 • Anglia - Newcastle Egyetem

Miként épül fel a folyamat?

A projekt tevékenységei

3 szakaszos Akcióterv fejlesztés a politikai eszközök befolyásolásának céljával, tudásmegosztáson alapuló módszerekkel támogatva a kis-és középvállalkozások versenyképességének és vállalkozó kedvének növelése érdekében a vidéki turizmus területén. Az Akcióterv nem csupán végső eredménye a projektnek, hanem a megvalósítás teljes időszakát átfogó folyamatos fejlesztés.

Első fázis (Megvalósítás)

 1. Célmeghatározás (1- 9. hónap): a projekt speciális szerepű tudás-megosztó partnerének (Newcastle Egyetem) segítségével azon célok definiálása, amellyel a megcélzott szakpolitika leginkább fejlesztendő
  • helyi érdekelti csoport felállítása, amelybe meghívásra kerül minden releváns helyi szereplő, valamint a megcélzott szakpolitika Irányító Hatóságának képviselője: fő feladatuk az Akcióterv kidolgozásában való együttműködés,
  • rendszeres intézményen belüli egyeztetések annak érdekében, hogy bevonásra kerüljenek az intézmény döntéshozói és munkatársai a tervezés folyamatába,
  • a helyi érdekelti csoport és a belső intézményi csoport közti folyamatos információ csere, tudás megosztás,
  • az Önkormányzat a helyi érdekelti csoporttal együttműködve elkészíti a Status Quo Analízist, amely az Akcióterv alapját képezi, ennek eredményét az első régiók közötti tapasztalatcserén osztják meg egymással a partnerek.
 1. Víziófejlesztés, régiók közötti tapasztalatcserék (10- 25. hónap): az első szakaszban meghatározott célok (vízió) továbbfejlesztése, testre-szabása tapasztalatcserén, régiók közötti tanuláson keresztül, valamint beazonosított jó gyakorlatok átvételével. A tapasztalatcsere legfőbb projekt szintű fóruma az interregionális találkozó, mely minden egyes partnernél megrendezésre kerül, minden esetben a teljes partnerség részvételével. Az interregionális szintű tapasztalatcsere eseményeket követően minden esetben helyi érdekelti csoport ülésre és intézményen belüli egyeztetésre kerül sor, amelyeken átbeszélik a tapasztalatokat és beépítik a tanultakat az akció terv aktuális verziójába. A víziófejlesztés folyamatához a tudás-megosztó partner folyamatos szakmai támogatást nyújt, és minőségellenőrzést biztosít.
 1. Akcióterv véglegesítése (26- 30. hónap): az előző fázisokban megszerzett tudás és tapasztalat alapján az Akcióterveket a helyi érdekelti csoporttal közösen véglegesítik, a tudás-megosztó partner végső minőségellenőrzésével. Az elkészült Akcióterv bemutatásra kerül egy regionális, vagy nemzeti szintű rendezvényen, azzal a céllal, hogy minden érintett szereplővel megismertessék annak tartalmát.

Második fázis (megvalósítás monitorozása)

Az elkészült Akcióterv megvalósítása és a végrehajtási folyamat monitorozása az erre a fázisra kidolgozott monitorozási munkaterv alapján történik. A munkaterv meghatározza a helyi érdekelti csoportok további részvételét a folyamatban, illetve az érintett szakpolitika Irányító Hatóságával történő együttműködés lépéseit.