Fejlesztjük az óvodákat

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhíváson nyert uniós forrásnak köszönhetően a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda két tagintézménye is megújul.

Mely tagintézményeket érinti a fejlesztés?

Az „Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt keretén belül a Palini- és a Kossuth Tagóvoda épületeinek felújítására kínálkozik lehetőség.

Milyen nagyságrendű fejlesztésre lehet számítani?

A fejlesztésekre 258.752.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert Nagykanizsa Megyei Jogú Önkormányzata.

Változások a Palini Óvodában

A felújítás mellett bővítésre is sor kerül majd, ugyani az óvodában nincsen tornaszoba. Jelenleg az iskolaépületben lévő tornatermet használják az óvodások, amely problémát jelent a nagyon zsúfolt tornaterem-kihasználtság miatt.

Az új Köznevelési törvény előírja az iskolai mindennapos testnevelés foglalkozásokat, ez további problémát, nagyobb zsúfoltságot jelent a meglévő tornaterem kihasználtsága szempontjából.

A fejlesztés következtében létrejövő új három helység a helyhiányból adódó kapacitásbeli problémákra is választ ad:

  • fejlesztő szoba
  • tornaszoba
  • csoportszoba

Ezen túlmenően…

Az energetikai követelmények figyelembe vételével, a padló, fal, födém hőszigetelése, felújítása valamint az óvoda villamos-energia igényét kielégítő napelemes rendszer, valamint árnyékoló rendszer és klíma kiépítése is megtörténik. Végül, de nem utolsó sorban végrehajtják a projektszintű akadálymentesítést is.

Mire számítathat a Kossuth Tagóvoda?

A Kossuth Tagóvoda 4 csoporttal működik, az épület közel 40 éve óvodának épült, az akkori műszaki igényeknek és elvárásoknak megfelelően. Azóta a külső tatarozás és a nagyobb felújítás nem történt. A többszöri beázás után a tető részleges szigetelése megtörtént, de sajnos a probléma nem szűnt meg. Az épület jelenlegi állapotában egyre kevésbé felel meg a 21. század nevelési követelményei által támasztott feltételeknek.

Az épület külső-belső felújítása mellett itt is megtörténik az óvoda villamos-energia igényét kielégítő napelemes rendszer, valamint árnyékoló rendszer és klíma kiépítése. Végrehajtják a projektszintű akadálymentesítést is.

Férőhely növekedés várható a Kossuth Tagóvodában?

A fejlesztés eredményeként férőhely növekedés nem következik be, azonban a beruházással érintett tagintézményben a gyermekek elhelyezésének körülményeiben jelentős előrelépés következik be. Javul mind a műszaki-, mind az üzemeltetési-, mind pedig a szolgáltatási tevékenységek minősége.