Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen

A Pályázati Projekt előkészítését több mint féléves közös munka előzte meg, elsősorban az Egyetem és a Pályázati Projekt stratégiai partnerével, a MOL Nyrt.-vel, míg 2020. március 1-jén megkezdődhetett a szakmai megvalósítás. A Pannon Egyetem értékeit, kompetenciáit és lehetőségeit tekintve a jövőben a fenntarthatóságot képviselő egyetemként definiálja önmagát. Mindez egyedülálló lehetőséget kínál mind az Egyetem, mind együttműködő partnerei, valamint a megvalósítás helyszínekként szolgáló Veszprém és Nagykanizsa számára a jövő zálogát jelentő környezetvédelem, fenntarthatóság, nyersanyag- és ásványkincs készletekkel való felelős gazdálkodás kérdéskörökben az ország vezető K+F és Innovációs erejévé való válásában, a nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési vérkeringésbe történő becsatlakozásban.

A Pannon Egyetem a kutatási tevékenységek között a fenntarthatóságot kiemelt területén kezeli. A projekt maga a környezetvédelem, fenntarthatóság, nyersanyag- és ásványkincs készletekkel való felelős gazdálkodást helyezi a középpontba, mely minden partnernek egyedülálló lehetőséget kínál.

A program 5 fő kutatási pillért határoz meg:

 • megújuló energiák,
 • hulladékgazdálkodás,
 • víztechnológiák,
 • fenntartható turizmus,
 • fenntartható városfejlesztés.

Az együttműködő konzorciumi partnerek - a MOL Nyrt., a Hidrofilt Kft., a Netta-Pannonia Kft., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - az Egyetemmel egy kutatás-fejlesztési infrastruktúrát építenek fel és létrehoznak a megfelelő K+F+I fejlesztőgárda felállításával egy kritikus tömegű tudásbázist.

Az egyes pillérek a következő feladatokat foglalják magába:

A megújuló energiák pilléren belül a legfontosabb cél az alternatív motorhajtó anyagok és új vegyipari alapanyagok előállítási lehetőségének megteremtése.

A hulladékgazdálkodás témakörben áttekintik a begyűjtési és kezelési infrastruktúrát, valamint javaslatok tesznek annak átalakítására a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásának érdekében, kiemelten kezelve a műanyaghulladék újrahasznosításának elősegítését.

A víztechnológiák pontban a cél az ipari down-stream technológiából származó fáradt olajos szennyvízkezelés, kút- és ivóvizek mikroműanyag mentesítése, valamint EOR (rétegvíz) up-stream kezelését lehetővé tevő víztisztítási megoldások létrehozása.

A fenntartható turizmus kategóriában törekszenek a turizmus szezonalitásának csökkentésére, valamint olyan körforgásos gazdaságra irányuló szemléletformáló kampányokat kívánnak megvalósítani, amelyben a fenntartható fesztiválokat hirdetik.  

A fenntartható városfejlesztés még nem forrta ki magát a mai köztudatba, sokszor egy település értetlenül áll a fenntarthatósági gondolatok előtt. A város számára problémát jelenthet, hogy milyen lépéseket kell tennie a körkörös gazdaság kialakítása céljából, s milyen módszerekkel tudja elérni a fenntarthatóságot. A cél felhívni a figyelmet a körkörös gazdaság logikájára, valamint a környezetvédelmen túlmutató elemeire, melyhez összesen 6 területen kínál megoldást:

 • mikromobilitási töltőhálózat kialakítására kerül sor Nagykanizsán,
 • közösségi városi applikációt fejlesztenek,
 • fenntartható város koncepció kidolgozásával a cél a kis-és középvárosok segítése,
 • lakosság szemléletformálása valósul meg a különböző programokon,
 • új mester (MA) képzés bevezetése a Pannon Egyetemen,
 • valamint a lakossági hulladék gyűjtése és kezelése is hangsúlyt fektetnek.

Társaságunk, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a fenntartható városfejlesztés főirányon belül a mikromobilitási töltőhálózat kialakítását és a lakossági szemléletformálást koordinálja.

 

Mikromobilitási töltőhálózat kialakítása Nagykanizsán:

Az alprojekt keretein belül mikromobilitási töltőhálózat kialakítását tervezzük megvalósítani Nagykanizsán. Célunk, hogy Nagykanizsa bekapcsolódjon a modern, smart city megoldásokat felvonultató, fenntartható városok közé. Ehhez nyújt nagyszerű alkalmazási formát a Powershare töltőhálózat rendszer, ahol gondos tervezést és felmérést követően könnyű elektromos járművek számára töltőpontok kialakítását valósítjuk meg. Könnyű elektromos járműnek minősül az e-roller, e-bike, e-robogó és minden olyan elektromos jármű, ami nem elektromos autó. Okos kültéri csatlakozókkal a töltés nem lesz probléma többé. A mobilitás így valós, mindennapos közlekedési alternatívát jelent. A 100%-ban magyar fejlesztésű hardverek és szoftverek kiválóan integrálhatók az önkormányzati rendszerekhez, így a projekt keretén belül a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kapmusza által fejlesztett Kanizsa Applikációba is, melynek integrálásában az egyetem is részt vesz.

Lakossági szemléletformálás a fenntarthatóság jegyében:

A fenntartható gondolkodás, magatartás és az innováció nemcsak a gazdaság egyes területein, a vállalkozások szintjén fontos, hanem lakossági szinten is, hiszen ők azok, akik fogyasztóként igénybe veszik, alkalmazzák a környezettudatos szolgáltatásokat, termékeket. Jelenleg kevés olyan program, tananyag áll rendelkezésre, amely ezt a cél szolgálná.

A fenntartható gondolkodást erősítő lakossági tananyag és a környezettudatos magatartást népszerűsítő programok során a lakosság szemléletformálása valósul meg, melynek következtében egyre többen támogatják a fenntartható gondolkodást és az ahhoz kapcsolódó törekvéseket, tevékenységeket. Tervezett feladatok közé tartozik óvodák, iskolák és a lakosság érzékenyítése programsorozaton keresztül, valamint egy podcast műsor indítása a nagykanizsai lakosság számára, melyben szerepet kaphat a fenntartható gondolkodás népszerűsítése.

 

További információkat a következő weboldalon találnak: https://korforgas.uni-pannon.hu/