Vissza a munkaerőpiacra

A helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívásra Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 10. 31. napon TOP-6.8.2.16-NA1-2018-00001 azonosító számon, „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2” címen regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezetnek, amelyet a Támogató 2019. 02. 12. napon kelt támogatói döntés szerint 107.000.000 Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A projektet konzorciumban valósítja meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel.

Mi az a Paktumiroda?

A város Paktumirodája a Bajza utca 2. szám alatt található. Jelenleg is működik, legfőbb feladata, hogy kapcsolatot tartson a munkaerő piaci kereslet és kínálat között, tájékoztatást adjon mindkét oldalnak az őket érintő lehetőségekről és támogatásokról. Hosszú távú célja, hogy megkerülhetetlen szerepet töltsön be a munka világában boldogulni vágyók számára és naprakész információkkal rendelkezzen a betöltetlen, nagykanizsai munkalehetőségekről.

Miért jó ez a projekt nekünk, Kanizsaiaknak?

Kanizsai foglalkoztatási paktum 2. továbbra is lehetőséget teremt arra, hogy segítse az elsődleges munkaerő piacra való visszahelyezkedést akár képzések elvégzésével, bértámogatással vagy különféle munkaerő piaci és mentorálási szolgáltatásokkal. Egészen egyszerűen segít megkönnyíteni a munkakeresést és elhelyezkedést.

Kiket érinthet?

A programba azok a nagykanizsai polgárok vonhatók be, akik az alábbi csoport valamelyikébe tartoznak:

  • alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
  • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
  • 50 év felettiek
  • GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
  • megváltozott munkaképességű személyek
  • roma nemzetiséghez tartozó személyek
  • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők
  • inaktívak

 

Munkaadóként mit érdemes tudni?

A vállalkozások számára is nyújt különféle támogatási lehetőséget a projekt. Ennek lényege, hogy bértámogatásban részesül az a vállalkozás, aki a fent meghatározott célcsoportba tartozó személyek közül alkalmaz valakit. Ez egyrészt jó a munkaadónak, hiszen anyagi terheket vesz le a válláról és jó a munkavállalónak is, mert minden esélye megvan a hosszabb távú munkavállalásra.

A bérköltség támogatás 90 napos valamint 6+3 és 4+2 hónapos konstrukcióban igényelhető.

Ezen túlmenően?

Fontos eleme a projektnek az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, ehhez is társul támogatás, amely legfeljebb 6 hónapig adható. A vállalkozóvá válást elősegítésére foglalkoztatási rendezvények valósulnak meg a projekt időtartama alatt. A rendezvény keretein belül helyi, önfoglalkoztató termelők kerülnek bemutatásra a célközönségnek. Megismerhetik, pontosan mivel foglalkoznak, hogyan lettek vállalkozók, milyen célokat érhetnek el a választott tevékenységükkel, milyen veszélyek jelenhetnek meg, hogy a kockázatokat is fel lehessen mérniük. Ezek a rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy meghozzák a kedvet másoknak arra, hogy vállalkozói babérokra törjenek.

 

Hova kell fordulni, ha valamelyik bértámogatási lehetőség megtetszett?

Részletes információért az illetékes Járási Hivatal támogatással foglalkozó kollégáihoz célszerű fordulni. Nagykanizsai lakos esetén célszerű személyesen felkeresni a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát. (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.)

A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztés helyzetelemzésen alapuló helyi szintű stratégia mentén képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 projekt keretében támogatott helyi foglalkoztatási paktum továbbra is működjön és a Nagykanizsán élő hátrányos helyzetű célcsoport tagok közül további, minimum 100 fő vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerő-piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.