Közszolgáltatások. Másként…

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott az Eindhoven városa által kezdeményezett “CHANGE! – a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával” című projekthez, mint projektpartner.

Mi is az a „CHANGE!”?

Eindhoven (Hollandia) város vezetése több európai várossal közösen felismerte, hogy a gazdasági válság a forráselvonás okozta problémák mellett történelmi lehetőséget teremt a közszolgáltatások reformja tekintetében. A válság ugyanis hatékonyabb forráselosztásra ösztönöz minden európai várost, ennek megfelelően Eindhoven vezetése is akkor tudja csak fenntartani a megszokott, magas szintű szolgáltatásait, ha azokat hatékonyabbá teszi.

Ehhez pedig nem egyszerűen a lakosság megkérdezése, bevonása szükséges; hanem a keretek megváltoztatása úgy, hogy az ún. „szociális tőke” és a társadalmi kapcsolatok oldják meg az ellátások egy jelentős részét a lakosság felelősségének növelésével, valamint a költségek csökkentésével.

Kísérleti jelleg

A fentiek fényében Eindhoven, az „innováció városa” 2015 elején indította el WeEindhoven nevű, kétéves, szociális innovációs programját kísérleti jelleggel. A kísérlet lényege, hogy minden egyes lakóövezetben egy ún. WeTeam jött/jön létre szociális szakemberek, közösségfejlesztők bevonásával. A terepen élő és dolgozó közösségfejlesztő feladata: hogy először is „beépüljön”, mindenkit megismerjen, felmérje a társadalmi kapcsolatokat és lehetőségeket, továbbá kiépítse a bizalmat a rendszer irányába. A WeTeam úgy működik, mint egy One-Stop-Shop. A segítséget kérővel a közösségfejlesztő találkozik először, s az első lépés egy beszélgetés, amely során megpróbálnak közösen, a feltárt társadalmi kapcsolatok keretében megoldást találni az adott problémára (például a közösségen belül önkéntes munka átirányításával, megszervezésével; adományközvetítéssel). Ha ez nem jelent megoldást, természetesen a jogosult specializáltabb (hagyományos) segítséget is kaphat, de a rendszer lényege a társadalmi bizalom kiépítése mellett éppen az, hogy az önkormányzat egyfajta facilitátori szerepvállalása folytán a legtöbb probléma „olcsón”, helyben, a társadalmi kapcsolatokat aktivizálva oldódjon meg, s a korábbinál kevesebb speciális (drága) ellátás kerüljön a rendszerbe.

Nagykanizsa szerepe

Eindhoven egy URBACT projekt keretében hasonló kísérleteket végző, illetve ezek irányában nyitott városokkal kíván együttműködni, hogy saját rendszerét tökéletesítse és egy európai modellt hozzon létre. Olyan városokat keres, amelyek nem papír alapon kívánják megreformálni közszolgáltatásaikat, hanem alapvetően a lakosok kezdeményezéseire építve kívánják elindítani önmaguk (!) és az egész társadalom megváltoztatását.
Az URBACT III. program kiváló lehetőséget biztosít kis- és közepes méretű városoknak a tanulásra, a kapacitások fejlesztésére, nemcsak az önkormányzatok, hanem a vele az integrált településfejlesztés keretében együtt dolgozó érintettek tekintetében is.

A megvalósítás szakaszai

Az URBACT projektek két fázisban kerülnek megvalósításra. Először a Vezető Partner pályázatot nyújt be 4-5 város részvételével az I. Fázisra. Az I. Fázisban a kijelölt Vezető Szakértő kidolgoz egy “Megalapozó Tanulmány”-t, amely a projekt alapozó munkadokumentuma, és a Vezető Partnerrel együttműködve a partnerséget 8-12 városra bővíti, majd ismételten pályázatot nyújt be, ezúttal a kibővített partnerséggel, a II. Fázisra.

Miből valósul meg a 30 hónapon át tartó projekt?
ERFA társfinanszírozás 85%

  1. szakasz: 7.711,40 EUR
  2. szakasz: 42.863,97 EUR

Önerő

  1. szakasz: 1.360,836 EUR
  2. szakasz: 7.564,23 EUR