Városi infrastruktúra - utak, járdák felújítása

Az elmúlt 8 évben számos közlekedési felület újult meg városunkban, ezek listáját itt tekinthetik meg.

Bedő Albert utcai járdafelújítés

Aszfaltburkolatú járdafelújítás 143 méter hosszon az északi oldalon.

3.119.000 Ft

Csokonai utca járdafelújítása

Aszfaltburkolatú járdafelújítás 119 méter hosszon az északi oldalon, a COOP üzlet parkolójának környezetében.

2.736.000 Ft

Őrtorony utcai járdafelújítás

Aszfaltburkolatú járdafelújítás 405 méter hosszon a nyugati oldalon.

4.253.000 Ft

Járdaépítés a Balatoni úton

Térkő burkolatú új járda építése az északi oldalon.

4.253.000 Ft

Parkoló építése a Városkapu körúton

A Városkapu körút déli végén, az 1. számú társaház mellett parkoló építése 13 új várakozóhellyel.

2.353.000 Ft

Sánci parkolók építése

Sánci orvosi rendelő udvarában parkoló építése 8 új várakozóhellyel.

3.676.000 Ft

Platán sori parkolók építése

Platán soron, a gimnázium mögött, a sportpálya mellett parkoló építése 5 új várakozóhellyel.

4.736.000 Ft

Nagyfakosi buszváró

Nagyfakoson, a bejárati úton új, előregyártott autóbusz utasváró elhelyezése.

987.000 Ft

Alkotmány utcai buszváró (esőbeállóval)

Alkotmány utca 177/a. előtt autóbuszmegállóba esőbeálló elhelyezése (azóta elbontásra került, és egy új utasváró épült helyette).

1.124.000 Ft

Arany János utca környékének felújítása

Magyar utca és a Petőfi utca összekötése 960 méter hosszon. A Magyar és Kinizsi utcák, valamint a Sugár és Hunyadi utcák közötti szakaszon a meglévő út felújítása a járdákkal és a zöldterületekkel együtt. A Kinizsi és Sugár utcák, valamint a Hunyadi és Petőfi utcák között a hiányzó útszakaszok kiépítése gyalogjárdákkal.

247.499.000 Ft

Útfelújítás a Dobó István utcában

Dobó utca burkolatfelújítása 373 méter hosszon teljes szélességben.

11.111.000 Ft

Járdafelújítás a Május 1. utcában

Május 1. utca keleti oldalának járdafelújítása 186 méter hosszon térkő burkolattal az Arany J. és Rákóczi utcák közötti szakaszon.

3.695.000 Ft

Sugár és Rozgonyi úti csomópont átépítése

Közlekedésbiztonság érdekében a csomópont területének szintbeli kiemelése térkő burkolattal.

1.591.000 Ft

Szegélyépítés a Kinizsi utcában

"K" szegély építése 2 x 138 méter hosszon.

3.175.000 Ft

Járdafelújítás a Sugár utcán

Kétoldali járdafelújítás a Fő út és Rozgonyi utcák közötti szakaszon térkő burkolattal 2 x 180 méter hosszon.

10.805.000 Ft

Templom tér közterület felújítása

A tér gyalogos járdáinak részbeni felújítása 83 méter hosszon, a zöldterületek rendezése, csapadékvíz elvezetés javítása.

7.759.000 Ft

Új gyalogátkelőhely létesítése a Magyar utcán

Új, kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése a Magyar utca 76. szám előtt.

6.232.000 Ft

Garázssorok útjainak felújítása

Fáy András, Bedő Albert és Erkel Ferenc utcákban található garázssorok útjainak zúzalékos felújítása 195 méter hosszon.

5.126.000 Ft

Zsákutcák kikötése

Munkás utca 5. és 7. társasházak közötti zsákutcák kikötése a Munkás utcára két új csomópont létesítésével, javítva ezzel az útszakaszok közlekedését.

5.368.000 Ft

Járdafelújítás a Szent Imre utcában

Kétoldali járdafelújítás 2 x 200 méter hosszon térkő burkolattal.

16.205.000 Ft

Bagolai buszforduló felújítása

Bagolai buszforduló korszerűsítése az útburkolat 35 méter, és a felszállósziget 12 méter hosszon történő felújításával, valamint a kanyarodási ívek korrekciójával.

6.473.000 Ft

Miklósfai mart aszfaltos útfelújítás

Miklósfa, Szentgyörgyvári hegy III. - mart aszfaltos útfelújítás 450 méter hosszon a szennyvíz átemelőtől a Szent György pihenőig.

2.572.000 Ft

Társasházi parkolófelújítása

Rózsa utca 22. számú társasházzal szemben lévő parkoló burkolatfelújítása a buszmegálló járdájával és felszállószigetével együtt, zöldterületi sáv kialakításával.

15.364.000 Ft

Kisberki utcai közterületi lépcsők felújítása

Kisberki utca 9., 15., 17., 19. sz. bejáratát érintő közterületi lépcsők felújítása térkő burkolattal.

1.848.000 Ft

Burkolatfelújítás a Damjanich utcában

Damjanich utca részleges burkolatfelújítása 500 méter hosszon.

7.049.000 Ft

Burkolatfelújítás a Munkás utcában

A Munkás utca 5. és 7. szám alatti társasházak közötti lakóutak burkolatfelújítása 411 m hosszon, és a várakozóhelyek átépítése ferde beállású parkolókká

16.817.000 Ft

Járdaépítés a Bajcsi-Zsilinszky úton

Új járda építése az északi oldalon a Március 15. tértől a 7-es számú főút irányába 136 méter hosszon.

4.642.000 Ft

Járdakapcsolatok kiépítése a Városkapu körúton

Városkapukörút déli végén, a garázssor végében és a parkoló mellett a hiányzó járdakapcsolatok kiépítése, új járda építése 143 méter hosszon.

4.740.000 Ft

Burkolatfelújítás a Bagolai soron

Burkolatfelújítás és útszélesítés a Kossuth tértől a Thury György utcáig terjedő szakaszon 217 méter hosszon.

13.477.000 Ft

Parkolók építése a Rákóczi és Hunyadi utca csomópontján

Rákóczi és Hunyadi utcák csomópontjában található terület rendezése, és négy várakozóhelyből álló új parkoló építése.

3.064.000 Ft

Közterület felújítás a Petőfi utcán

Petőfi utca 84-88., és a 90., 92. sz. előtti közterület rendezése térkő burkolatú járdák és gyeprácsos parkolók kiépítésével, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldásával.

7.760.000 Ft

Szentgyörgyvári hegy és Förhénc zártkerti utak felújítása (VIA Kanizsa Zrt)

Zártkerti utak részleges, lokális javítása, felújítása építési törmelékből nyert darálékkal.

10.000.000 Ft

Bagolai útfelújítás

Bagolán, a Csalogány köz trafó melletti szakasz és a labdarúgó pályához vezető út mészkő zúzalékos felújítása.

1.704.000 Ft

Út és járdafelújítása a Kisrác utcában

Aszfaltburkolatú út és járda felújítása a Varasdi és Felsőtemető utcák közötti szakaszon 302 méter hosszon.

17.905.000 Ft

Autóbusz utasváró elhelyezése a Dózsa György úton

Új, előregyártott autóbusz utasváró elhelyezése a Dózsa György utcán a Stop Shop előtti megállóhelyen.

1.241.000 Ft

Járdafelújítás a Kisberki utcában

Kisberki utca 15-21. szám előtti aszfaltburkolatú járda felújítása 80 méter hosszon.

963.000 Ft

Gyalogátkelőhely létesítése a Kalmár utcai körforgalomban

Kalmár - Lékay utcai körforgalmú csomópont keleti ágában kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése.

2.057.000 Ft

Járdafelújítás a Miklósfa utcától a temetőig

Miklósfa utcától a temetőig vezető járda felújítása aszfaltburkolattal, a temető előtt a járműforgalom számára út kialkítása, Miklósfa utcára levezető lépcső felújítása.

9.899.000 Ft

Zártkerti útfelújítások (VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Által végzett)

Mart aszfaltos útfelújítás 310 méter hosszon a Pásztor utcától délre eső szakaszon. Mart aszfaltos útfelújítás a Szent György úton 800 méter hosszon. Kátyúzás építési törmelékből nyert darálékkal 2000 méter hosszon a Hegedűs Pál úton. Útfelújítás építési törmelékből nyert darálékkal 800 méter hosszon padkarendezéssel a Mórichelyi hegyi úton, valamint ugyanitt kátyúzás építési törmelékből nyert darálékkal 1500 méter hosszon. Útfelújítás építési törmelékből nyert darálékkal 400 méter hosszon padkarendezéssel az Irsai úton. Útfelújítás építési törmelékből nyert darálékkal 500 méter hosszon padkarendezéssel a Hegyalja úton. Újförhéncen mart aszfaltos útfelújítás 140 méter hosszon.

14.999.000 Ft

Járdafelújítás az Alkotmány utca keleti oldalán

Aszfaltburkolatú járda felújítása a Kalász utcától északra vezető szakaszon 332 méter hosszon.

21.838.000 Ft

Március 15. tér átépítése

A Március 15. tér közterületi részének felújítása, átépítése mindösszesen 100 méter hosszon, megfelelő, biztonságos csomóponti kialakítással és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával.

17.842.000 Ft

Gyalogátkelőhely létesítése a Postakert utcai csomópontnál

Postakert utcai csomópont nyugati oldalán kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése.

6.721.000 Ft

Csónakházhoz vezető út szélesítése

Csónakázó-tónál lévő csónakházhoz vezető út szélesítése építési törmelékből nyert darálék felhasználásával 96 méter hosszon.

1.059.000 Ft

Járdafelújítás a Tőzike utcában

Déli oldali járda felújítása 214 méter hosszon térkő burkolattal.

7.791.000 Ft

Járdafelújítás a Gárdonyi utcában

Keleti oldali járda felújítása 762 méter hosszon térkő burkolattal.

19.873.000 Ft

Autóbusz megállópár felújítása a Kisrác utcában

Kisrác utca 29, 32. előtti autóbusz megállópár és környezetében az út- és járdaburkolat felújítása és a szükséges járdakapcsolatok kiépítése 71 méter hosszú szakaszon.

20.285.000 Ft