Városi infrastruktúra - közmű fejlesztések

Számtalan közműfejlesztés történt városunkban az elmúlt 8 év alatt. Ezek listáját ebben a menüpontban találja. Ha vizuális típus, akkor javasoljuk, hogy kattintson a fejlesztési térképre és a kurzort a pöttyre állítva szintén értesülhet a fejlesztések tartalmáról és azok költségvonzatáról.

Vízrendezés a Tőzike utcában

Tőzike és Szigeti utcák kereszteződésében a csapadékvíz elvezetés megoldása betonfolyóka építésével.

1.198.000 Ft

Alapi Gáspár utca közvilágítása

Thury városrészben kiépített utak közvilágításának megoldása.

808.000 Ft

Dandár utca közvilágítása

Thury városrészben kiépített utak közvilágításának megoldása.

808.000 Ft

Kéményfelújítás pályázatainak támogatása

1 db Társasház részére önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításához, hogy ezzel a Társasház lakásaiból származó égéstermék visszaáramlásának kockázatát csökkentse.

2.795.000 Ft

Panelpályázatok támogatása

9 db Társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítására (hőszigetelés, nyilászáró csere).

13.168.000 Ft

Majorkert utca közvilágításának bővítése

Majorkert utca közvilágításának bővítése, 2 db lámpatest felszerelése meglévő oszlopokra.

165.000 Ft

Panel Plusz program támogatása

2 db Társasház részére önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításához, hogy ezzel a Társasház lakásaiból származó égéstermék visszaáramlásának kockázatát csökkentse.

2.892.000 Ft

LFP-2008-LA-2

Áthúzódó (iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása). 7 db Társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült laépületek energiamegtakarítást eredményező felújításáre (hőszigetelés, nyilászáró csere).

14.178.000 Ft

LFP-2008-LA-2 2012 évi ütem

(iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása). 15 db Társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült laépületek energiamegtakarítást eredményező felújításáre (hőszigetelés, nyilászáró csere).

17.114.000 Ft

Regionális szennyvízcsatorna projekt

Szennyvízelvezetés szempontjából ellátatlan településrészek csatornázása, valamint egyes szakaszok rekonstrukciója. A projektben Nagykanizsa mellett további 12 település vett részt. A beruházás részét képezte a szennyvíztisztító telep fejlesztése is.

9.012.450.000 Ft

Közterületi munkálatok Bagolán

Köztéri eszközök (virágtartók, információs táblák, zászlórúd) javítása, felújítása.

401.000 Ft

Vízvezeték építés a Buda Ernő utcán

649/147, 649/148 és 649/123 hrsz-ú ingatlanok ivóví ellátása 70 méter vezeték lefektetésével.

2.349.000 Ft

Térfigyelő kamerarendszer

Nagykanizsán meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítése (Erzsébet téren).

3.180.000 Ft

Bagolai ravatalozó felújítása

Külső és belső falfelületek festése, hidegburkolási munkák, előtető, állagvédő járda, esőcsatorna javítása, külső faszerkezet festése, nyílászárók és a vizesblokk felújítása.

867.000 Ft

Bajcsai temető kerítésének áthelyezése

A temető út melletti kerítésének kijjebb helyezése az út felé annak érdekében, hogy a hátsó sírhelyek is megközelíthetők legyenek.

571.000 Ft

Panel Plusz program

Termofor kémény  LFP - 2009 LA-7 186/2010. (IV.29.). 7 db Társasház részére önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításához, hogy ezzel a Társasház lakásaiból származó égéstermék visszaáramlásának kockázatát csökkentse.

14.647.000 Ft

LFP-2008-LA-2 2012 évi ütem

Iiparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása. 15 db Társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása (hőszigetelés, nyilászáró csere).

15.936.000 Ft

Panel Plusz program

Termofor kémény (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY). 8 db Társasház részére önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításához, hogy ezzel a Társasház lakásaiból származó égéstermék visszaáramlásának kockázatát csökkentse.

6.570.000 Ft

Kéményjavítás a Honvéd Kaszinó épületén

A Honvéd Kaszinó épületén lévő rossz állapotú, balestveszélyes kémény helyett új kémény építése.

980.000 Ft

Munkálatok a Kiskanizsai temetőben

A temető területén létesítendő vízmérő aknába bekötővezeték, NA 100 vízmérő, elzáró szerelvény kiépítése, majd föld feletti kitörésbiztos tűzcsap elhelyezése.

1.143.000 Ft

Csónakázó tavi Látogatóközpont szennyvízelvezetése

115 fm NA 200 KG-PVC és 120 fm NA 150 KG-PVC szennyvízcsatorna, 518 fm D90 KPE szennyvíz nyomóvezeték szerelvényeivel, 1 db szennyvízátemelő akna villamosenergia ellátással és távfelügyelettel.

52.124.000 Ft

Havária keret

38.100.000 Ft

Tűzcsap pótlások

6.350.000 Ft

Kiskanizsai szennyvízátemelő

Kiskanizsa 1. számú szennyvízátemelő frekvenciaváltó beépítése.

3.708.000 Ft

Munkálatok a Pivári utcában

303 fm D160 KPE ivóvíz vezeték szerelvényeivel,  32 db bekötés csere, tűzcsapcserék, csomópont rekonstrukciók, úthelyreállítás a Bajcsi-Zsilinszky és Bába utcák közötti szakaszon.

44.761.000 Ft

Munkálatok a Sugár utcában

210 fm D160 KPE ivóvíz vezeték szerelvényeivel,  25 db bekötés csere, tűzcsap cserék, csomópont rekonstrukciók, úthelyreállítás.

46.740.000 Ft

LFP-2008-LA-2 2012 évi ütem

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása.12 db Társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításáre (hőszigetelés, nyilászáró csere).

13.764.000 Ft

Panel Plusz program

Termofor kémény  LFP - 2009 LA-7 186/2010. (IV.29.). 1 db Társasház részére önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításához, hogy ezzel a Társasház lakásaiból származó égéstermék visszaáramlásának kockázatát csökkentse.

1.851.000 Ft

Közvilágítás építése a Sörgyár utcán

Sörgyár utca közvilágításának bővítése új lámpatestek felszerelésével a meglévő oszlopokra.

650.000 Ft

Közterületi lépcső közvilágításának biztosítása

Attila utca 8. számú társasház végében, a garázssor mellett levezető lépcső környezetének megvilágítása 3 db új lámpaoszlop létesítésével.

1.350.000 Ft

Új ravatalozó építése Kiskanizsán

Ravatalozó építése, hozzá kapcsolódó útfelújítással.

46.200.000 Ft

Állatjóléti fejlesztések (kutyafuttató és hulladékgyűjtő)

32 db „PWC-01-H + PWC-01-d” típusú kutyaürülékgyűjtő edény elhelyezése.

5.000.000 Ft

Buda Ernő utca közművesítése

3.552.000 Ft

Urnafal építése a temetőben (Via Kanizsa Zrt.)

2.096.000 Ft

Gépjárművek cseréje (2db) Via Kanizsa Zrt.

7.112.000 Ft

Parkgondozó gépek beszerzése (Via Kanizsa Zrt.)

20.701.000 Ft

Állatmenhely fejlesztése (Élettér Egyesület)

Épületek lefedése, járdafelújítások.

3.000.000 Ft

Ivóvízvezetékek cseréje

Sugár utca, Rozgonyi és Királyi Pál utcák közötti szakaszán ivóvízvezeték cseréje és burkolatfelújítás. 240 fm D160 KPE ivóvíz vezeték szerelvényeivel, 29 db bekötés csere, tűzcsap cserék, csomópont rekonstrukciók, úthelyreállítás.

69.444.000 Ft

Lakóépületek energiatakarékossága

LFP-2008-LA-2 2012 évi ütem (iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása). 1 db társasház részére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás az iparasított technológiával készült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítására.

1.178.000 Ft

Ideiglenes ravatalozó építése

Tripammer ideiglenes ravatalozó építése. A Tripammer úti temetőben lévő ravatalozó teljes felújítását megelőzően szükséges, a felújítás ideje alatt a temetések lebonyolítását szolgáló ideiglene fa szerkezetű ravatalozó "épület" került felállításra.

4.612.000 Ft

Sánci ravatalozó villamos energia ellátása

Sánci ravatalozó villamos energia ellátása. Sánci ravatalozó épületéhez villamos csatlakozás kiépítése, belső villanyszerelés felülvizsgálata, érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálati jkv. készítése.

520.000 Ft

Balatoni úti autóbuszmegálló korszerűsítése

Balatoni úti autóbuszmegálló korszerűsítése. Balatoni úti, benzinkút melletti autóbusz megálló korszerűsítése öböl, felszállósziget és járdakapcsolatok kialakításával.

11.183.000 Ft

Teleki utcai autóbuszmegálló korszerűsítése

Teleki utcai autóbuszmegálló korszerűsítése. Teleki úton a déli oldali autóbuszmegálló korszerűsítése az öböl kialakításával és a felszállósziget kiépítésével.

8.107.000 Ft

Ligetvárosi buszforduló korszerűsítése

Ligetvárosi buszforduló korszerűsítése. Ligetvárosi buszfordulóban a gyalogos kapcsolatok biztosítása érdekében 41 m hosszú térkő burkolatú új járda kiépítése.

913.000 Ft

Alkotmány utcai autóbuszmegállóba utasváró elhelyezése

Alkotmány utcai autóbuszmegállóba utasváró elhelyezése. Alkotmány utca 177/a. előtti buszmegállóba egy új, faszerkezetű utasváró építése.

2.677.000 Ft

Dózsa Gy. utcai autóbuszmegállóba új utasváró elhelyezése

Dózsa Gy. utcai autóbuszmegállóba új utasváró elhelyezése. Dózsa Gy. utca Petőfi utcai csomópontjában lévő, déli oldali buszmegállóba egy új, előregyártott utasváró elhelyezése a régi elbontásával.

1.424.000 Ft

Új mérőhely kialakítás

Teleki u. 12. Új mérőhely kialakítás. A Teleki u 10 .ingatlanon lévő épület bontása miatt új mérőhely került kialakításra.

604.000 Ft

Kiskanizsai temető hátsó bejárat építése

Kiskanizsai temető hátsó bejárat építése.

1.144.000 Ft

Temetői védett síremlékek felújítása

Temetői védett síremlékek felújítása. Nagykanizsa Tripammer úti temetőben lévő Svastits Károly Ábrahám Károly, Berényi József síremlékek teljes felújítása.

4.966.000 Ft

Tripammer úti ravatalozó felújítása

Tripammer úti ravatalozó felújítása. Az épület teljes külső-belső felújítása, ravatalozó előtti térburkolat teljes felújítása, villanyszerelés, külső csapadékvíz elvezetés és szivárgó rendszer kiépítés.

56.775.000 Ft

Közvilágítás építések

Közvilágítás építések.

6.543.000 Ft

Kajak-kenu csónakház vízellátása

Kajak-kenu csónakház vízellátása. Csónakázó-tónál lévő csónakház ivóvízellátásának megoldása vízvezeték építésével.

16.993.000 Ft

Nagykanizsai Teleki utcai nyomásfokozó felújítása

Nagykanizsai Teleki u-i nyomásfokozó felújítása. Teljes gépészeti és erősáramú átépítés – a szivattyúk és gépészeti szerelvények, valamint az erősáramú villamos szekrény és szerelvények cseréje.

25.895.000 Ft

Nagykanizsa - Bagolai nyomásfokozó felújítása

Nagykanizsa - Bagolai nyomásfokozó  felújítása. Teljes gépészeti, erősáramú és irányítástechnikai átépítés – a szivattyúk és gépészeti szerelvények, valamint az erősáramú villamos szekrény, a villamos és irányítástechnikai szerelvények cseréje.

22.860.000 Ft

Nagykanizsa - Gesztenyés utcai csatorna hiányzó szakaszának megépítése

 Gesztenyés utca CS2-0-0 csatorna hiányzó, 20,7 m hosszú szakaszának megépítése, a CS2-0-0/I és CS2-2-0 csatornák leválasztása a CS1-1-0 csatornáról, és a csatornák átkötése a CS2-0-0 csatornára.

3.239.000 Ft

Nagykanizsa - Péterfai utca csapadékcsatorna rendezése, felújítása

 Péterfai utca: a meglévő csapadékcsatorna nyílt árkos szakaszának rendezése, burkolatának felújítása.

2.413.000 Ft

Felsőtemető utca - útárok burkolása, folyóka építése

 Felsőtemető utca: A meglévő útárok burkolása; folyóka építése azon a szakaszon, ahol a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva.

8.077.000 Ft

Garay utca - csapadékvíz összegyűjtése, aknák szintbe helyezése

Garay utca 16. számú társasház északi oldalán a csapadékvizek összegyűjtése, és bekötése a Garay utcai csatornába; a Garay utca 10-16. számú társasházak előtti területen található víziközmű aknák szintbe helyezése.

1.816.000 Ft

Az I. világháborús katonai temető felújítása

Nagykanizsai Tripammer utcai temetőben az I. világháborús katonai temető felújítása.

30.995.000 Ft

Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervezése

Nk. Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervezése. Engedélyezési és kiviteli tervezés, közműegyeztetések lefolytatása, kezelői nyilatkozatok és vízjogi létesítési engedély beszerzése.

2.540.000 Ft

Miklósfa 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték kapacitásbővítés

Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékének cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja.. Nagykanizsa, Miklósfa 1. sz. átemelő NA 100 KM-PVC anyagú nyomóvezetékének cseréje D180 KPE vezetékre 1840 fm hosszban. A beruházást a vezeték kapacitáshiánya indokolja.

85.750.000 Ft

Postakert és Toldi utcák között ivóvíz vezeték építés

Postakert és Toldi utcák között ivóvíz vezeték építés. 68 fm D 90 KPE ivóvíz vezeték építésével a Madách u. 5. szám alatti ingatlanon húzódó közüzemi ivóvíz vezeték kiváltása szükséges, mivel a vízvezeték műszaki állapota nem megfelelő, és lakóépülettől mért szükséges védőtávolsága nem biztosított.

3.084.000 Ft

Nagykanizsa, Arany J. u. 1093/1 hrsz-ú ingatlan víziközmű ellátása

Nagykanizsa, Arany J. u. 1093/1 hrsz-ú ingatlan víziközmű ellátása. 3,5 fm D25 KPE ivóvíz bekötés és 40 fm NA 150 KG-PVC szennyvízbekötés építés.

1.383.000 Ft

Honvéd u. (Petőfi u. - Postakert u. közötti szakasz északi ág) ivóvíz vezeték rekonstrukció

Nk. Honvéd u. (Petőfi u. - Postakert u. közötti szakasz északi ág) ivóvíz vezeték rekonstrukció. 170 fm D110 KPE ivóvíz vezeték építés szerevényeivel, 10 db bekötés csere, tűzcsapcserék, csomópont rekonstrukciók, sávos úthelyreállítás.

6.858.000 Ft

Tűzcsap pótlások

Tűzcsap pótlások.

6.350.000 Ft