Kényelemben...

A Széchenyi 2020 keretében a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, kapcsán Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 80 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelynek eredményeként a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény egyik szervezeti egysége újul meg.

Miért jó ez nekünk, Kanizsaiaknak?

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az időskorúak ellátására, ezért hozta létre az Idősek Klubját, ahol megfelelő szakképzett munkaerővel gondoskodnak az idősek nappali ellátásáról. Az idősek klubja a klubtagok részére napi életritmust biztosító szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt.

A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egységei közül az Idősek klubja I. és a Házi segítségnyújtás működik a Nagykanizsa Zrínyi u. 40/a szám alatti létesítményben. Saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött személyek napközbeni tartózkodásának, napi egyszeri meleg étkezésnek biztosítása, valamint a társas kapcsolatok segítése, higiéniás szükségletek kielégítése, klubszerű időtöltés biztosítása. A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások növelik a rászorulók biztonságát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját otthonában élhessen.

Ezen túlmenően?

Az intézményben helyi igényeknek megfelelő közösségi programok kerülnek szervezésre, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Fizikailag milyen megvalósulás várható?

A fejlesztés eredményeként az idősek megfelelő körülmények között szebb környezetben, hangulatosabb feltételek mellett tudják eltölteni hétköznapjaikat. Megvalósul az épület külső rekonstrukciója, belső környezetének optimalizálása és a szükséges akadálymentes használhatóság. Az épület felújításával, illetve berendezési tárgyainak cseréjével az idelátogatókat biztonságos, méltó körülmények fogadhatják.